Tìm kiếm

Luật Hải quan

Tư vấn Luật Hải quan, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hải quan ?

Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan ?

Luật Hải quan quy định đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan ?

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiêp FDI ?

Hoạt động nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam ?

Bán hàng cho công ty nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam ?

Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam bán hàng hoá là máy móc, thiết bị cho một công ty có trụ sở ở nước ngoài, nhưng hàng hoá này là hàng viện trợ được giao cho một công ty tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với trường hợp này ?

Tặng cho xe ô tô mới 100% từ nước ngoài về Việt Nam

Có thể tặng cho gia đình người thân ở Việt Nam một chiếc xe ô tô mới 100% ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về điều kiện, thủ tục nhập khẩu và các loại thuế, phí đối với xe ô tô mới 100% được nhập khẩu theo hình thức tặng cho từ nước ngoài về Việt Nam ?

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ ?

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, hồ sơ và thủ tục hải quan khi thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý ?

Tặng cho xe ô tô đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam ?

Có thể tặng cho gia đình người thân ở Việt Nam một chiếc xe ô tô đã qua sử dụng ở nước ngoài ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về điều kiện, thủ tục nhập khẩu và các loại thuế, phí đối với xe ô tô đã qua sử dụng ở nước ngoài được nhập khẩu theo hình thức tặng cho từ nước ngoài về Việt Nam ?

Thuế nhập khẩu xe ô tô mới 100% ?

Mức thuế suất (%) của các loại thuế liên quan theo quy định của pháp luật, khi nhập khẩu xe ô tô mới 100%, loại 04 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 2.500 cc, từ nước ngoài về Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam ?

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô mới 100% ?

Hồ sơ, thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô tô mới 100%, loại 04 chỗ ngồi từ nước ngoài về Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng ?

Hồ sơ, thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng, loại 04 chỗ ngồi từ nước ngoài về Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?