Tìm kiếm

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, hồ sơ và thủ tục hải quan khi thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô mới 100% ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hồ sơ, thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô tô mới 100%, loại 04 chỗ ngồi từ nước ngoài về Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hồ sơ, thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng, loại 04 chỗ ngồi từ nước ngoài về Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thuế nhập khẩu xe ô tô mới 100% ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Mức thuế suất (%) của các loại thuế liên quan theo quy định của pháp luật, khi nhập khẩu xe ô tô mới 100%, loại 04 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 2.500 cc, từ nước ngoài về Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Tặng cho xe ô tô đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Có thể tặng cho gia đình người thân ở Việt Nam một chiếc xe ô tô đã qua sử dụng ở nước ngoài ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về điều kiện, thủ tục nhập khẩu và các loại thuế, phí đối với xe ô tô đã qua sử dụng ở nước ngoài được nhập khẩu theo hình thức tặng cho từ nước ngoài về Việt Nam ?

Tặng cho xe ô tô mới 100% từ nước ngoài về Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Có thể tặng cho gia đình người thân ở Việt Nam một chiếc xe ô tô mới 100% ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về điều kiện, thủ tục nhập khẩu và các loại thuế, phí đối với xe ô tô mới 100% được nhập khẩu theo hình thức tặng cho từ nước ngoài về Việt Nam ?

Bán hàng cho công ty nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam bán hàng hoá là máy móc, thiết bị cho một công ty có trụ sở ở nước ngoài ? nhưng hàng hoá này là hàng viện trợ được giao cho một công ty tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng cho trường hợp này ?

Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiêp FDI ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hoạt động nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam ?

Luật Hải quan 2014

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.