Tìm kiếm

Giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và chi nhánh ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Giữa công ty mẹ và chi nhánh có phát sinh giao dịch nội bộ, công ty mẹ xuất giao hàng hóa được sản xuất tại Hà Nội cho chi nhánh Đà Nẵng, để bán cho khách hàng, đồng thời chi nhánh tại Đà Nẵng cũng xuất giao hàng hóa do chi nhánh sản xuất tại Đà Nẵng, để công ty mẹ bán cho khách hàng, các giao dịch này có cần phải ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn GTGT không ? văng phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật có liên quan về vấn đề này ?

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài 2020 ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài dành cho doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập năm 2020 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp mới thành lập về nội dung này ?

Doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác vay, mượn tiền ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty có thể cho doanh nghiệp, cá nhân khác vay, mượn tiền nhàn rỗi tạm thời chưa cần thiết cho hoạt động kinh doanh, thông qua hợp đồng cho vay tiền và có tính lãi suất cho vay ? khoản tiền lãi cho vay mà công ty thu được có phải chịu khoản tiền thuế GTGT không ? các công việc hạch toán chi phí liên quan như thế nào ? văn phòng luật sư có thê tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp về nội dung này ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước (A) thực hiện ký kết hợp đồng tổng thầu EPC với một công ty ở nước ngoài khác (B) là chủ đầu tư của một dự án BOT (build operate transfer) tại Việt Nam, công ty ở nước ngoài khác (B) sẽ thực hiện thanh toán theo phương thức T.Tr (telegraphic transfer reimbursement) và L/C (letter of credit) từ Ngân hàng ở quốc gia công ty nước ngoài khác (B) cho các hạng mục tổng thầu EPC của công ty ở nước ngoài (A), hoá đơn hàng hoá của công ty (A) sẽ được gửi đến Ngân hàng ở nước ngoài (B), hàng hoá sẽ được công ty ở nước ngoài (A) giao cho công ty ở nước ngoài (B) tại dự án BOT ở Việt Nam. Trường hợp này, công ty ở nước ngoài (A) có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam không ?

Miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp, nhà đầu tư mua phần vốn góp, cổ phần tại một số các công ty khác, giữa các công ty này có phát sinh nhiều giao dịch mua, bán hàng hóa và sử dụng dịch vụ của nhau ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ?

Giao dịch liên kết giữa các bên có quan hệ liên kết ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp, cá nhân mua cổ phần, phần vốn góp và trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số công ty, các công ty này có thực hiện việc ký kết hợp đồng mua, bán, cung cấp hàng hóa và sử dụng dịch vụ của nhau ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật quản lý thuế, xác định giao dịch liên kết giữa các công ty có mối quan hệ liên kết ?

Đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Có phái thực hiện thủ tục đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp mới thành lập hay không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế và hàng hoá, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0% có được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp về nội dung này ?

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ?

Chào văn phòng luật sư tại Đà Nẵng! Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về nội dung này ?

Hàng hoá, dịch vụ thuôc diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Đối tượng hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) ? văn phòng luật sư có thể tư vấn đối với nội dung này ?

Hàng hoá, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0% ?

Chào văn phòng luật sư tại Đà Nẵng! Hàng hoá, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0%, điều kiện áp dụng thuế suất 0% và các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng (GTGT) ? văn phòng luật sư có thể tư vấn nội dung liên quan về vấn đề này ?

Có phải lập hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hoạt động xuất khẩu ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, thì có phải thực hiện việc lập hoá đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu hàng hoá ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp về trường hợp này ?

Hồ sơ quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp đang tiến hành thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng, theo quy định của Luật doanh nghiệp thì các công ty thực hiện giải thể cần phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan quản lý thuế, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp về hồ sơ quyết toán thuế khi thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng ?

Chi tiền thưởng cho người lao động ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công tác hạch toán đối với khoản chi tiền thưởng, thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của doanh nghiệp cho người lao động, để đảm bảo được hạch toán trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp về nội dung này ?

Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Quy định của pháp luật về hạch toán khoản chi trang phục bằng hiện vật của doanh nghiệp cho người lao động, để đảm bảo khoản chi này được trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế cho doanh nghiệp ? văn phòng luật sư có thể tư vấn nội dung này cho doanh nghiệp ?

Các khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động trong doanh nghiệp, được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp về nội dung này ?

Các khoản chi phải lập bảng kê thu mua ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các khoản chi mua hàng hoá, dịch vụ, không có hoá đơn, thì phải lập bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ kèm theo chứng từ thanh toán, để được hạch toán vào chi phí được trừ, khi xác định thu nhập chịu thuế ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp về nội dung này ?

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế chi nhánh công ty ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp triển khai thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, văn phòng  luật sư có thể tư vấn quy định về chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh công ty ?