Tìm kiếm

Luật Quản lý thuế

Tư vấn Luật Quản lý thuế, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quản lý thuế ?

Giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và chi nhánh ?

Giữa công ty mẹ và chi nhánh có phát sinh giao dịch nội bộ, công ty mẹ xuất giao hàng hóa được sản xuất tại Hà Nội cho chi nhánh Đà Nẵng, để bán cho khách hàng, đồng thời chi nhánh tại Đà Nẵng cũng xuất giao hàng hóa do chi nhánh sản xuất tại Đà Nẵng, để công ty mẹ bán cho khách hàng, các giao dịch này có cần phải ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn GTGT không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật có liên quan về vấn đề này ?

Thủ tục giải thể công ty tại cơ quan thuế ?

Thủ tục giải thể công ty tại cơ quan thuế như thế nào ? công ty giải thể phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan quản lý thuế ? văn phòng luật sư có thế tư vấn hồ sơ quyết toán thuế khi giải thể công ty tại Đà Nẵng ?

Thuế đối với công ty sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam ?

Chính sách thuế đối với công ty 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về các chính sách ưu đãi về thuế của Việt Nam đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam ?

Thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam, trường hợp công ty ở nước ngoài thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng để thực hiện hoạt động cung cấp hàng hóa, dịnh vụ tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài ? 

Thuế cho thuê quyền sử dụng đất ?

Cho thuê đất kinh doanh quán cà phê ? thì phải nộp thuế và tỷ lệ thuế phải nộp cho nhà nước ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho cá nhân về nội dung này ?

Có cấn hóa đơn bán lẻ khi cho công ty thuê nhà ?

Khi cho công ty thuê nhà làm trụ sở văn phòng làm việc có phải mua hóa đơn bản lẻ của cơ quan thuế để giao cho doanh nghiệp không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho cá nhân về nội dung này ?

Khai thuế giá trị gia tăng cho công ty ?

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho công ty được thực hiện như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp về nội dung này ?

Nơi nộp hồ sơ khai thuế gtgt đối với đơn vị trực thuộc ?

Thủ tục khai thuế giá trị gia tẵng (gtgt) đối với chi nhánh công ty mới thành lập tại Đà Nẵng được thực hiện như thế nào ? văn phòng luật sư tư vấn về các vấn đề liên quan đến việc khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động của chi nhánh công ty ?

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế chi nhánh công ty ?

Doanh nghiệp triển khai thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, văn phòng  luật sư có thể tư vấn quy định về chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh công ty ?

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài 2020 ?

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài dành cho doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập năm 2020 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp mới thành lập ?

Doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác vay, mượn tiền ?

Công ty có thể cho doanh nghiệp, cá nhân khác vay, mượn tiền nhàn rỗi tạm thời chưa cần thiết cho hoạt động kinh doanh, thông qua hợp đồng cho vay tiền và có tính lãi suất cho vay ? khoản tiền lãi cho vay mà công ty thu được có phải chịu khoản tiền thuế GTGT, công việc hạch toán chi phí liên quan, văn phòng luật sư có thê tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Công ty ở nước (A) thực hiện ký kết hợp đồng tổng thầu EPC với một công ty ở nước ngoài khác (B) là chủ đầu tư của một dự án BOT (build operate transfer) tại Việt Nam, công ty ở nước ngoài khác (B) sẽ thực hiện thanh toán theo phương thức T.Tr (telegraphic transfer reimbursement) và L/C (letter of credit) từ Ngân hàng ở quốc gia công ty nước ngoài khác (B) cho các hạng mục tổng thầu EPC của công ty ở nước ngoài (A), hoá đơn hàng hoá của công ty (A) sẽ được gửi đến Ngân hàng ở nước ngoài (B), hàng hoá sẽ được công ty ở nước ngoài (A) giao cho công ty ở nước ngoài (B) tại dự án BOT ở Việt Nam. Trường hợp này, công ty ở nước ngoài (A) có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam không ?

Miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ?

Doanh nghiệp, nhà đầu tư mua phần vốn góp, cổ phần tại một số các công ty khác, giữa các công ty này có phát sinh nhiều giao dịch mua, bán hàng hóa và sử dụng dịch vụ của nhau ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ?

Giao dịch liên kết giữa các bên có quan hệ liên kết ?

Doanh nghiệp, cá nhân mua cổ phần, phần vốn góp và trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số công ty, các công ty này có thực hiện việc ký kết hợp đồng mua, bán, cung cấp hàng hóa và sử dụng dịch vụ của nhau ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật quản lý thuế, xác định giao dịch liên kết giữa các công ty có mối quan hệ liên kết ?

Đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp ?

Có phái thực hiện thủ tục đăng ký nộp thuế xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp mới thành lập hay không, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào ?

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế và hàng hoá, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0% có được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp ?

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ?

Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về nội dung này ?