Tìm kiếm

Các hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước, gồm những hiệu định được ký kết với các quốc gia nào ? văn phòng luật sư có thể thông tin về nội dung này ?

Nhận nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là người nước ngoài mang quốc tịch Hoa Kỳ, hiện đang công tác và có thẻ tạm trú tại Việt Nam, có thể con nuôi tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho người Mỹ nhận nuôi con nuôi tại Việt Nam ?

Luật Nuôi con nuôi 2010

Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 (Thay thế Chương VIII gồm các điều từ Điều 67 đến Điều 78 và Điều 105 của Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000), quy định về: Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi, thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế, các hành vi bị cấm, trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em,