Câu hỏi

Tôi là người nước ngoài mang quốc tịch Hoa Kỳ, hiện đang công tác và có thẻ tạm trú tại Việt Nam, có thể con nuôi tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho người Mỹ nhận nuôi con nuôi tại Việt Nam ?

Trả lời

Nhận nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ? 

Việc nhận nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, ngoài việc phải tuân theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam, còn phải tuân theo hiệp ước về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Về quy định của pháp luật nuôi con nuôi của Việt Nam:

Người được nhận làm con nuôi: Trẻ em dưới 16 tuổi. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi (Điều 8 Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/06/2010).

Các hành vi bị cấm: 

Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em. Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi. Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi. Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số. Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước. Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc (Điều 13 Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/06/2010).

Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: 

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây:  Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi; Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi; Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi; Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi; Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm. Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi. Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam.

Về hiệp ước nhận nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ:

Trước đây việc nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được thực hiện theo Hiệp định hợp tác số 84/2005/LPQT ngày 8/4/2005, có hiệu lực (Trong thời hạn 03 năm) kể từ ngày 01/9/2005 và hết hiệu lực kể từ ngày 01/9/2008. 

Kể từ ngày 16/9/2014, Hiệp ước giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về nhận con nuôi từ Việt Nam có hiệu lực, thì việc nhận nuôi con nuôi đã được nối lại sau thời gian tạm dừng kể từ ngày 01/9/2008. 

Tuy nhiên, hiệp ước này chỉ giới hạn trong phạm vi tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên và hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế (gọi tắt là trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014). 

Trẻ em cần tìm gia đình thay thế (Phải thuộc danh sách 2) theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011. 

Ngoài ra, Bộ Tư pháp Việt Nam cũng đã chính thức trao giấy phép cho hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ là Dillon International và Holt International Children’s Services để hoạt động trong lĩnh vực con nuôi quốc tế tại Việt Nam./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật nuôi con nuôi

Tư vấn Luật nuôi con nuôi, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật nuôi con nuôi ?

Luật Hôn nhân và gia đình

Tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình ?

Tặng cho riêng xe ô tô trong thời kỳ hôn nhân ?

Tài sản của tôi có thể tặng cho riêng cho người khác đang trong thời kỳ hôn nhân, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về tài sản được tặng cho riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân ? 

Thời hạn giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Thời hạn giải quyết thủ tục vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tại Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn ?

Tôi thực hiện thủ tục thuận tình ly hôn, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thủ tục thuận tình ly hôn, hướng dẫn chi tiết việc nộp hồ sơ cho toà án có thẩm quyền giải quyết việc thuận tình ly hôn ?