Tìm kiếm

Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tư vấn Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam ?

Mở tài khoản USD cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam, hoạt động kinh doanh về lĩnh vực thương mại và dịch vụ, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân được mở và sử dụng tài khoản USD tại Ngân hàng Việt Nam ?

Ghi giá trị trong hợp đồng bằng USD có được không ?

Văn phòng luật sư có thể tư vấn đối với trường hợp công ty Việt Nam, ký kết hợp đồng dịch vụ với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam, thì hai bên công ty có thể thoả thuận ghi giá trị thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD) trong hợp đồng dịch vụ có được không ?

Mở tài khoản thanh toán cho công ty tại Ngân hàng Việt Nam

Các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Việt Nam đối với doanh nghiệp mới được thành lập theo loại hình công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng Việt Nam, ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hoá, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp quy định của pháp luật ?

Công ty tại Việt Nam có thể vay vốn từ nước ngoài ?

Doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam có thể thực hiện vay vốn của phía nước ngoài với mục đích phục vụ cho phương án hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam quy định của pháp luật Việt Nam đối với vấn đề vay và trả nợ từ nước ngoài ?

Trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam ?

Văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam quy định của pháp luật Việt Nam về các trường hợp được phép sử dụng ngoại hối, ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam ?

Công ty ở nước ngoài mở tài khoản tại Ngân hàng ở Việt Nam

Công ty ở nước ngoài mở tài khoản thanh toán tại một Ngân hàng ở Việt Nam, văn phòng luật sư tại Việt Nam có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về trình tự thủ tục mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ cho công ty ở nước ngoài tại một ngân hàng thương mại ở Việt Nam ?

Mở tài khoản cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng ở Việt Nam

Công ty ở nước ngoài mở tài khoản thanh toán tại một ngân hàng thương mại ở Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về hồ sơ mở tài khoản ngoại tệ cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam ?

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài đối với công ty tại Việt Nam

Doanh nghiệp, công ty thành lập tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay vốn từ nước ngoài với Ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với khoản vay không được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp quy định của pháp luật Việt Nam ?

Công ty vay, mượn tiền của doanh nghiệp, cá nhân khác ?

Doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam cho thể ký kết hợp đồng vay, mượn tiền nhàn rỗi, có chi trả tiền lãi vay cho doanh nghiệp, cá nhân khác, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam về vấn đề chi trả tiền lãi vay cho doanh nghiệp, cá nhân khác và công tác hạch toán đối với khoản chi phí tiền lãi vay này theo quy định của pháp luật Việt Nam ?

Mở tài khoản bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tôi là người nước ngoài, đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật Việt Nam đối với việc mở và sử dụng tài khoản bằng Đồng Việt Nam (VNĐ) dành cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam ?

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tôi đầu tư vốn thành lập công ty tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật Việt Nam đối với việc mở và sử dụng tài khoản bằng ngoại tệ (USD) dành cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam ?

Mở tài khoản ngân hàng cho công ty ở nước ngoài

Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ? để công ty ở nước ngoài có thể mở và sử dụng tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng thương mại ở Việt Nam ?

Mở tài khoản ngân hàng cho cá nhân người nước ngoài

Tôi là người nước ngoài, có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho cá nhân người nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ mở và sử dụng tài khoản ngân hàng cho cá nhân người nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

Tôi là người nước ngoài, đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Mở tài khoản bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài

Tôi là người nước ngoài, đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài ?