Câu hỏi

Tôi đầu tư vốn thành lập công ty tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật Việt Nam đối với việc mở và sử dụng tài khoản bằng ngoại tệ (USD) dành cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam ?

Trả lời

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Việc góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ (USD) của nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Vệt Nam phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ (USD) của nhà đầu tư nước ngoài được mở tại Ngân hàng ở Việt Nam (Khoản 3 Điều 4 Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019).

Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ (USD):

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019). 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bao gồm:

Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:

- Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Như vậy, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam bằng ngoại tệ (USD), thì phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại Ngân hàng ở Việt Nam (Khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019)./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tư vấn Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam ?

Mở tài khoản USD cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam, hoạt động kinh doanh về lĩnh vực thương mại và dịch vụ, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân được mở và sử dụng tài khoản USD tại Ngân hàng Việt Nam ?

Ghi giá trị trong hợp đồng bằng USD có được không ?

Văn phòng luật sư có thể tư vấn đối với trường hợp công ty Việt Nam, ký kết hợp đồng dịch vụ với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam, thì hai bên công ty có thể thoả thuận ghi giá trị thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD) trong hợp đồng dịch vụ có được không ?

Mở tài khoản thanh toán cho công ty tại Ngân hàng Việt Nam

Các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Việt Nam đối với doanh nghiệp mới được thành lập theo loại hình công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng Việt Nam, ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hoá, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp quy định của pháp luật ?

Công ty tại Việt Nam có thể vay vốn từ nước ngoài ?

Doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam có thể thực hiện vay vốn của phía nước ngoài với mục đích phục vụ cho phương án hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam quy định của pháp luật Việt Nam đối với vấn đề vay và trả nợ từ nước ngoài ?