Tìm kiếm

Mục lục Luật Xử lý vi phạm hành chính số 09/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017

Mục lục Luật Xử lý vi phạm hành chính số 09/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

Thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài ? doanh nghiệp có bị xử phạt vi phạm hành chính về việc chậm kê khai và nộp thuế môn bài không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ? 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty hoạt động kinh doanh được hơn 6 tháng, nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên và nội dung đăng ký doanh nghiệp ? công ty có bị xử phạt vi phạm hành chính không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về  nội dung này ?