Câu hỏi

Tư vấn các nội dung liên quan về trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật về điều kiện đối với việc đăng ký kinh doanh hoặc mở địa điểm kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) ?

.

Trả lời

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng:

Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: sử dụng phương pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức khỏe con người là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

Điều kiện về an ninh, trật tự kinh doanh dịch vụ massage:

Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đối với người Việt Nam:

- Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

- Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

- Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

- Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (Điều 7 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp:

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp có trách nhiệm:

Bố trí nơi cất giữ, bảo quản an toàn tư trang, tài sản của khách.

Bố trí phòng nam riêng và nữ riêng khi thực hiện dịch vụ xoa bóp (Điều 30 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

Điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage): 

Hiện nay, quy định về cơ sở xoa bóp phải có văn bản thông báo đủ điều kiện gửi về Sở Y tế, được quy định tại Điều 38 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, đã được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 27 Điều 10 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc 

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật Doanh nghiệp

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp ?

Tài sản góp vốn thành lập công ty

Doanh nghiệp, cá nhân có thể thực hiện việc góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty tại Đà Nẵng ? quy định của pháp luật và thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp, góp vốn thành lập công ty bằng tài sản ?

21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo một số mẫu văn bản thường được các loại hình doanh nghiệp, công ty sử dụng phổ biến, phục vụ cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh tại Việt Nam ?

.

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng

Trường hợp công ty thuộc sở hữu của ba (03) thành viên, mua toàn bộ một (01) công ty tnhh htv trở lên thuộc sở hữu của hai (02) doanh nghiệp khác, cùng đầu tư góp vốn thành lập công ty tại Đà Nẵng, hoạt động kinh doanh trong lĩnh thương mại xuất nhập khẩu, bán buôn hàng hóa ?

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng

Trường hợp chủ sở hữu của một công ty tại Đà Nẵng, muốn bán toàn bộ công ty của mình cho một cá nhân khác, thì phải thực hiện trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật như thế nào ?

.