Tìm kiếm

Quyền của doanh nghiệp ?

Doanh nghiệp tại Việt Nam có phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh đối với lĩnh vực ngành nghề kinh doanh xuất, nhập khẩu trước khi thực hiện hoạt động kinh doanh này tại doanh nghiệp ?

Nghĩa vụ của doanh nghiệp ?

Khi có thay đổi các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh ?

Công ty có hai người đại diện theo pháp luật ?

Luật Doanh nghiêp cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có hai người đại diện theo pháp luật, đồng thời là giám đốc công ty ?

Doanh nghiệp phải lưu giữ các loại tài liệu ?

Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp phải thực hiện việc lưu giữ đối với các tài liệu theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty ?

Các trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam ?

Tổ chức, cá nhân nào không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, quy định của pháp luật về nội dung này ?

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng

Công ty FDI tại Việt Nam có thể đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng, Việt Nam, quy định của pháp luật và trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Thành lập văn phòng đại diện của công ty tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, thì nội dung hoạt động, mức thu lệ phí môn bài, hồ sơ thủ tục khai nộp lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện công ty theo quy định pháp luật ?

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

Giải thể đối với văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, việc cung cấp thông tin, các giấy tờ cần thiết kèm theo và trình tự, thủ tục thực hiện giải thể văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật ?

Thủ tục giải thể chi nhánh của công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Giải thể chi nhánh của công ty cổ phần tại Đà Nẵng, thông tin cần cung cấp, các giấy tờ kèm theo và trình tự, thực hiện thủ tục thực hiện việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty tại Đà Nẵng ?

Thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng

Quy định của pháp luật về thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng, thông tin cần cung cấp, các giấy tờ kèm theo và trình tự, thủ tục thực hiện giải thể công ty tại Đà Nẵng ? 

Thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, thủ tục pháp lý liên quan, thông tin cần cung cấp, các giấy tờ kèm theo và trình tự thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật ?

Mua bán lại doanh nghiệp, công ty tại Đà Nẵng

Trường hợp doanh nghiệp mua lại toàn bộ công ty tnhh một thành viên, do một cá nhân làm chủ sở hữu, thì các vấn đề pháp lý có liên quan, thủ tục mua bán lại công ty được thực hiện như thế nào ?

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng, quy định của pháp luật, việc cung cấp thông tin và các giấy tờ kèm theo, trình tự, thủ tục và hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng ?

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn của thành viên công ty ?

Doanh nghiệp, thành viên công ty chuyển quyền sở hữu tài sản, tài sản góp vốn của thành viên công ty, thì các vấn đề pháp lý liên quan, trình tự và thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật ?

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần tại Đà Nẵng, quy định của pháp luật về các hình thức tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần và trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định pháp luật ?

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Công ty ở nước ngoài thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì các vấn pháp lý, thông tin cần cung cấp, các giấy tờ kèm theo để thực hiện dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp, thủ tục khai nộp thuế môn bài, khai thuế giá trị gia tăng, hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và chế độ kế toán đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật ? 

.

Chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp

Quy định của pháp luật về chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp, thủ tục khai nộp thuế môn bài, khai thuế giá trị gia tăng, hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và chế độ kế toán đối với chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp ?

.