Câu hỏi

Hồ sơ thủ tục thực hiện việc mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp mới được thành lập theo loại hình công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng, ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hoá ?

Trả lời

Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng:

Hợp đồng giữa các bên liên quan:

Việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán phải được thực hiện bằng hợp đồng giữa các bên liên quan, trong đó xác định rõ quyền và trách nhiệm của các bên theo đúng quy định của pháp luật (Điều 7 Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012).

Chủ tài khoản được sử dụng tài khoản thanh toán để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện các giao dịch thanh toán hợp lệ. Chủ tài khoản có quyền yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung cấp thông tin về giao dịch và số dư trên tài khoản thanh toán (Khoản 1 Điều 11 Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012).

Hồ sơ mở tài khoản thanh toán, gồm:

- Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này;

- Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

- Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp và quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức mở tài khoản thanh toán kèm thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của những người đó (Khoản 7 Điều 1 Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016).

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đã đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ theo quy định, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng (Khoản 3 Điều 14 Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014).

Như vậy, bạn có thể nghiên cứu nội dung quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cho công ty của minh./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Quy định về quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp

Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp, quy chế do doanh nghiệp hoặc đơn vị thuộc của doanh nghiệp có con dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng con dấu trong các giao dịch theo quy chế hoặc quy định pháp luật ?

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Tư vấn thành lập công ty tại Đà Nẵng, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi thủ tục thành lập doanh nghiệp, công ty tại Đà Nẵng ? 

Luật Hợp tác xã

Tư vấn Luật Hợp tác xã, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hợp tác xã ?

Kiểm toán báo cáo tài chính ?

Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có bắt buộc phải được kiểm toán, tư vấn quy định của pháp luật ?

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Tư vấn về các trường hợp mà doanh nghiệp phải giải thể theo quy định của pháp luật ?