Câu hỏi

Quy định của pháp luật có liên quan đến việc đặt địa chỉ trụ sở chính của công ty, khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp ?

Trả lời

Địa chỉ trụ sở chính:

Trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm: số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử nếu có (Điều 43 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới (Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015).

Như vậy, việc ghi thông tin địa chỉ trụ sở chính của công ty, được xác định gồm: số nhà, tên đường, phường, quận, thành phố hoặc tương đương, kèm theo số điện thoại và thư điện tử như trên./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Quy định về quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp

Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp, quy chế do doanh nghiệp hoặc đơn vị thuộc của doanh nghiệp có con dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng con dấu trong các giao dịch theo quy chế hoặc quy định pháp luật ?

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Tư vấn thành lập công ty tại Đà Nẵng, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi thủ tục thành lập doanh nghiệp, công ty tại Đà Nẵng ? 

Luật Hợp tác xã

Tư vấn Luật Hợp tác xã, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hợp tác xã ?

Kiểm toán báo cáo tài chính ?

Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có bắt buộc phải được kiểm toán, tư vấn quy định của pháp luật ?

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Tư vấn về các trường hợp mà doanh nghiệp phải giải thể theo quy định của pháp luật ?