Câu hỏi

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập Công ty FDI tại Đà Nẵng Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan và thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Trả lời

Thành lập công ty FDI tại Việt Nam:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam:

Để thành lập doanh nghiệp theo loại hình công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì bạn bắt buộc phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam:

Sau khi được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thì bạn lại phải tiếp tục thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam:

Đối với loại hình công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, phải có ở biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO, không phải là ngành nghề kinh doanh còn có hạn chế đầu tư và được Chính phủ Việt Nam cho phép đầu tư theo hình thức thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý:

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Biểu cam kết thương mại của Việt Nam trong WTO WT/ACC/VNM/48/Add.2

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Emaildmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập công ty FDI kinh doanh thương mại tại Việt Nam

Công ty FDI tại Việt Nam thực hiện hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vấn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, mua bán hàng hoá và xuất nhập khẩu hàng hoá tại Việt Nam ?

Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty FDI tại Việt Nam

Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam có thể bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ hàng hoá tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bán lẻ hàng hoá qua internet cho công ty FDI tại Việt Nam ?

Các hình thực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư tại Đà Nẵng, Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về các hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ?

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

Tư vấn quy định của pháp luật Việt Nam về mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam đối với công ty ở nước ngoài đầu tư vốn thành lập công ty tại Đà Nẵng Việt Nam, hoạt động kinh kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm xuất khẩu ?