Câu hỏi

Luật Thi hành án dân sự quy định đối với quyền yêu cầu thi hành án ?

Trả lời

Quyền yêu cầu thi hành án ?

Người được thi hành án, người phải thi hành án căn cứ vào bản án, quyết định có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án (Điều 7 Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008).

Như vậy, nội dung về quyền yêu cầu thi hành án được quy định tại Điều 7 Luật Thi hành án dân sự./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật Thi hành án dân sự

Tư vấn Luật Thi hành án dân sự, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thi hành án dân sự ?

Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự ?

Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự và phí thi hành án dân sự mà người được thi hành án phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành ? 

Mẫu đơn cá nhân yêu cầu thi hành án dân sự ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vân soạn thảo mẫu đơn cá nhân yêu cầu thi hành án dân sự ?

Mẫu đơn doanh nghiệp, công ty yêu cầu thi hành án dân sự

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn theo mẫu đơn doanh nghiệp, công ty yêu cầu thi hành án dân sự ?

Thoả thuận thi hành án ?

Luật Thi hành án dân sự quy định đối với thoả thuận thi hành án ?