Câu hỏi

Tư vấn Luật Thi hành án dân sự, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thi hành án dân sự ?

Trả lời

LUẬT

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Văn bản hợp nhất số: 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014

HỎI ĐÁP

Quyền yêu cầu thi hành án ?

Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự ?

Mẫu đơn cá nhân yêu cầu thi hành án dân sự ?

Mẫu đơn doanh nghiệp, công ty yêu cầu thi hành án dân sự

Thoả thuận thi hành án ?

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Quyền yêu cầu thi hành án ?

Luật Thi hành án dân sự quy định đối với quyền yêu cầu thi hành án ?

Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự ?

Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự và phí thi hành án dân sự mà người được thi hành án phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành ? 

Mẫu đơn cá nhân yêu cầu thi hành án dân sự ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vân soạn thảo mẫu đơn cá nhân yêu cầu thi hành án dân sự ?

Mẫu đơn doanh nghiệp, công ty yêu cầu thi hành án dân sự

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn theo mẫu đơn doanh nghiệp, công ty yêu cầu thi hành án dân sự ?

Thoả thuận thi hành án ?

Luật Thi hành án dân sự quy định đối với thoả thuận thi hành án ?