Câu hỏi

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Người nước ngoài có thể mua xe ô tô, đăng ký xe ô tô tại Việt Nam ? đối với trường hợp người nước ngoài, đã thực hiện đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ? được miễn giấy phép lao động, được cấp thị thực dành cho nhà đầu tư (loại thị thực có ký hiệu DT), có thẻ tạm trú tại Đà Nẵng với thời hạn 02 (hai) năm ? văn phòng luật sư có thể tư vấ pháp lý về nội dung này ?

Trả lời

Chào bạn! 

Điều kiện mua và đăng ký xe ô tô tại Việt Nam:

Người nước ngoài làm việc, sinh sống ở Việt Nam, có hộ chiếu còn giá trị sử dụng và thẻ thường trú, thẻ tạm trú từ 01 (một) năm trở lên và giấy phép lao động theo quy định, có giấy giới thiệu của tổ chức, cơ quan Việt Nam có thẩm quyền, thì có thể thực hiện việc mua và đăng ký xe ô tô tại Việt Nam (sau đây gọi chung là đăng ký xe).

Hồ sơ đăng ký xe, gồm:

Giấy khai đăng ký xe:

Chủ xe có trách nhiệm kê khai đầy đủ các nội dung quy định trong giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này) ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu, nếu là cơ quan, tổ chức (Điều 8 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014).

Giấy tờ của chủ xe (Trường hợp chủ xe là người nước ngoài):

Người nước ngoài làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng), nộp giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ.

Người nước ngoài làm việc, sinh sống ở Việt Nam, xuất trình Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) hoặc giấy tờ khác có giá trị thay Hộ chiếu; Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú từ một năm trở lên và giấy phép lao động theo quy định, nộp giấy giới thiệu của tổ chức, cơ quan Việt Nam có thẩm quyền (Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014).

Giấy tờ của xe (Trường hợp mua xe):

Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, gồm: Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (Điểm c Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014).

Chứng từ lệ phí trước bạ xe: Biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc séc qua kho bạc nhà nước (có xác nhận của kho bạc nhà nước đã nhận tiền) hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính (Điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014).

Chứng từ nguồn gốc xe, như: xe nhập khẩu theo hợp đồng thương mại, xe miễn thuế, xe chuyên dùng có thuế suất 0%, xe viện trợ dự án: Tờ khai nguồn gốc xe ô tô; xe gắn máy nhập khẩu, theo mẫu của Bộ Tài chính (Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014).

Trường hợp các Bộ, ngành thay đổi các biểu mẫu về chứng từ nguồn gốc, chứng từ thuế và các loại giấy tờ khác có liên quan đến công tác đăng ký xe thì Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hoặc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt có trách nhiệm thông báo để cơ quan đăng ký xe quy định tại Điều 3 Thông tư này thực hiện (Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Người nước ngoài mua và đăng ký xe ô tô tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Các loại phí, lệ phí khi đăng ký xe ô tô 07 chỗ ngồi 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các loại phí, lệ phí và bảo hiểm mà chủ xe ô tô phải mua hoặc nộp khi đăng ký sử dụng xe ô tô loại 07 chỗ ngồi theo quy định của pháp luật ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe ô tô 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe ô tô mới tại Đà Nẵng, Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký và chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe ô tô mới ?

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô tại Đà Nẵng, Việt Nam ?  văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?