Câu hỏi

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô tại Đà Nẵng, Việt Nam ?  văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Trả lời

Chào bạn! 

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, bao gồm: 

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường; 

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải; 

Kinh doanh vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng; 

Kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm (Khoản 2 Điều 66 Luật Giao thông vận tải đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008).

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 67 Luật Giao thông vận tải đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014).

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, bao gồm: 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định; Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải; Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ);  Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi (Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014).

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh, mẫu phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải, thực hiện theo các phụ lục tương ứng kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 và Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Các loại phí, lệ phí khi đăng ký xe ô tô 07 chỗ ngồi 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các loại phí, lệ phí và bảo hiểm mà chủ xe ô tô phải mua hoặc nộp khi đăng ký sử dụng xe ô tô loại 07 chỗ ngồi theo quy định của pháp luật ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe ô tô 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe ô tô mới tại Đà Nẵng, Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký và chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe ô tô mới ?

Người nước ngoài mua và đăng ký xe ô tô tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Người nước ngoài có thể mua xe ô tô, đăng ký xe ô tô tại Việt Nam ? đối với trường hợp người nước ngoài, đã thực hiện đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ? được miễn giấy phép lao động, được cấp thị thực dành cho nhà đầu tư (loại thị thực có ký hiệu DT), có thẻ tạm trú tại Đà Nẵng với thời hạn 02 (hai) năm ? văn phòng luật sư có thể tư vấ pháp lý về nội dung này ?