Câu hỏi

Công ty FDI tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư khác tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn về thủ tục bán, chuyển nhượng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty FDI tại Việt Nam ?

Trả lời

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty FDI tại Việt Nam:

Nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài có thể đầu tư tại Việt Nam theo hình thức mua phần vốn góp của thành viên có phần vốn góp trong công ty tại Việt Nam, để trở thành thành viên góp vốn của công ty tại Việt Nam (Khoản 2 Điều 25 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp: 

Văn bản đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về công ty mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua phần vốn góp vào công ty; 

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; 

Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là công ty (Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Sau khi nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được cơ quan quản lý đầu tư tại Việt Nam cấp văn bản chấp thuận việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. 

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty, bao gồm: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký công ty do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký; 

Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; 

Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền; Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn; 

Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư (Điều 46 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015).

Như vậy, để góp vốn, mua phần vốn góp trong công ty tại Việt Nam, thì nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, sau khi được cơ quan quản lý đầu tư tại Việt Nam chấp thuận việc đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, thì nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty.

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập công ty FDI kinh doanh thương mại tại Việt Nam

Công ty FDI tại Việt Nam thực hiện hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vấn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, mua bán hàng hoá và xuất nhập khẩu hàng hoá tại Việt Nam ?

Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty FDI tại Việt Nam

Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam có thể bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ hàng hoá tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bán lẻ hàng hoá qua internet cho công ty FDI tại Việt Nam ?

Các hình thực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư tại Đà Nẵng, Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về các hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ?

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

Tư vấn quy định của pháp luật Việt Nam về mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam đối với công ty ở nước ngoài đầu tư vốn thành lập công ty tại Đà Nẵng Việt Nam, hoạt động kinh kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm xuất khẩu ?