Câu hỏi

Chào văn phòng luật sư DMS! Nhà đầu tư nước ngoài, công ty FDI tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục cấp thẻ tạm trú dài hạn dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Trả lời

Chào bạn! 

Thị thực có ký hiệu ĐT:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cứ trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thì người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu ĐT (ĐT: là ký hiệu thị thực cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực. Như vậy, để được cấp thẻ tạm trú, thì phải có thị thực có ký hiệu ĐT, tức là trước tiên bạn phải thực hiện thủ tục cấp thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài.

Thẻ tạm trú tại Việt Nam:

Sau khi nhận được thị thực có ký hiệu ĐT, thì thực hiện thủ tục cấp thẻ tạm trú theo quy định tại Điều 37 Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014, hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú, gồm: Văn bản đề nghị của tổ chức làm thủ tục mời, bảo lãnh. Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh. Hộ chiếu. Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014.

Tổ chức mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014 tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở. Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 05 năm.

Lệ phí cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam:

Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. Đối với thẻ tạm trú có thời hạn từ 02 năm đến không quá 05 năm, mức thu 155 USD.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email:dmslawfirm@gmail.com

Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Mục lục Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 27/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019

Mục lục Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 27/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Pháp lệnh Về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/1999/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Mục lục Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019

Mục lục Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Giấy tờ xuất nhập cảnh đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy tờ xuất nhập cảnh.

Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Người nước ngoài được cấp visa đầu tư, thẻ tạm trú tại Việt Nam, thời hạn tạm trú của tôi đã được hơn 03 năm ? có thể thực hiện thủ tục để được cấp thẻ thường trú tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về vấn đề này cho người nước ngoài tại Việt Nam ?

Thị thực cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Người nước ngoài có vợ, chồng là người Việt Nam, có thể được miễn thị thực tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư DMS! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thực hiện đầu tư tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và thực hiện dịch vụ cho doanh nghiệp ?