Câu hỏi

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định đối với nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú ?

Trả lời

Nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú ?

Tuân thủ quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

Bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho người nước ngoài; chặt chẽ, thống nhất trong quản lý hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Người nước ngoài có nhiều hộ chiếu chỉ được sử dụng một hộ chiếu để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (Điều 4 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014).

Như vậy, nội dung về nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú được quy định tại Điều 4 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thị thực cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam ?

Người nước ngoài có vợ, chồng là người Việt Nam, có thể được miễn thị thực tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật về nội dung này ?

Các hành vi bị nghiêm cấm ?

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định về các hành vi bị nghiêm cấm ?

Ký hiệu thị thực ?

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định về ký hiệu thị thực ?