Câu hỏi

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể  tại thành phố Đà Nẵng, do một nhóm cá nhân làm chủ hộ kinh doanh, văn phòng luật sư tư vấn hồ sơ pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng ? 

Trả lời

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể của nhóm cá nhân tại Đà Nẵng:

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh;

Bản sao hợp lệ: giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinhdoanh, biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh.

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân đăng ký hộ kinh doanh: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân của cá nhân được ủy quyền. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức đăng ký hộ kinh doanh: Bản sao hợp lệ: giấy chứng minh nhân dân của cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục, hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh. Giấy giới thiệu của tổ chức cung cấp dịch vụ cho các nhân trực tiếp thực hiện thủ tục.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng chẵn).

Thời hạn cấp giấy chứng nhận: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Cơ sở pháp lý: 

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 (Điều 7, 10, 11 và Điều 71, 72 và Điều 73)

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 (Phụ lục III-1, III-2)

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Hộ kinh doanh cá thể

Tư vấn quy định pháp luật đối với hộ kinh doanh cá thể, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh cá thể cho cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình ?

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể của hộ gia đình tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng, do một hộ gia đình làm chủ hộ kinh doanh, văn phòng luật sư tư vấn hồ sơ pháp lý và thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng ?

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo hình thức do một cá nhân làm chủ ?

Hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ cần thiết kèm theo và báo giá phí dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng ?

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và thực hiện dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng ?