Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Thành lập chi nhánh:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Thành lập văn phòng đại diện:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Lập địa điểm kinh doanh:

Thuộc chi nhánh công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Mức phí dịch vụ đã bao gồm 10% tiền thuế GTGT, chưa bao gồm: lệ phí khắc con dấu tròn là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Áp dụng kể từ ngày 02/06/2018.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc email: dmslawfirm@gmail.com

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

08 Jan, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

03 Jan, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng ?

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tnhh htv trở lên tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tnhh htv trở lên tại Việt Nam

30 Dec, 2018// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Nhà đầu tư nước ngoài, góp vốn thành lập công ty tnhh hai thành viên có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty tnhh mtv 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty tnhh mtv 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

24 Dec, 2018// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tnhh mtv 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty hợp danh tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty hợp danh tại Việt Nam

08 Jan, 2018// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng, trường hợp do nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hợp danh góp vốn