Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đang triển khai việc thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, nên cần được Luật sư tư vấn, hướng dẫn thủ tục và thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng.

Chào bạn! Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thực hiện tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, theo các nội dung sau đây:

Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, gồm:

Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

Quyết định về việc thành lập văn phòng đại diện;

Biên bản họp về việc thành lập văn phòng đại diện (nếu có);

Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;

Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân của người đứng đầu văn phòng đại diện;

Giấy giới thiệu thực hiện thủ tục (nếu có);

Số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng);

Thời hạn cấp giấy chứng nhận: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Cơ sở pháp lý:

Điều 46 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015;

Phụ lục II-11 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015;

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC ngày 09/10/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp./.

Hỗ trợ tư vấn: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Biểu phí dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng: Tại đây

Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần cuối)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần cuối)

02 Mar, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 4)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 4)

28 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 3)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 3)

27 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 2)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 2)

24 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 1)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 1)

21 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật