Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Thành lập chi nhánh:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Thành lập văn phòng đại diện:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Lập địa điểm kinh doanh:

Thuộc chi nhánh công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Mức phí dịch vụ đã bao gồm 10% tiền thuế GTGT, chưa bao gồm: lệ phí khắc con dấu tròn là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Áp dụng kể từ ngày 02/06/2018.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc email: dmslawfirm@gmail.com

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện

18 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của công ty và bảo vệ các lợi ích đó

Văn phòng đại diện có phải khai nộp thuế GTGT ?

Văn phòng đại diện có phải khai nộp thuế GTGT ?

18 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) bán tài sản

Lệ phí môn bài văn phòng đại diện ?

Lệ phí môn bài văn phòng đại diện ?

18 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Văn phòng đại diện chỉ liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại có phải nộp lệ phí môn bài ?

Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng 2020

Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng 2020

17 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Hướng dẫn cung cấp thông tin thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng và cung cấp các giấy tờ kèm theo

Chi nhánh hạch toán độc lập

Chi nhánh hạch toán độc lập

16 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp nên đăng ký thành lập chi nhánh công ty hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc ?