Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng:

Thực hiện các thủ tục theo quy định có liên quan của pháp luật đối với nội dung về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng;

Thành lập chi nhánh:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng;

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng;

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng;

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng;

Thành lập văn phòng đại diện:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng;

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng;

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng;

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng;

Lập địa điểm kinh doanh:

Thuộc chi nhánh công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng;

Thuộc chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng;

Thuộc chi nhánh công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng;

Mức phí dịch vụ đã bao gồm 10% tiền thuế GTGT, chưa bao gồm: lệ phí khắc con dấu tròn là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Áp dụng kể từ ngày 02/06/2018./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Biểu phí dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Biểu phí dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

05 Aug, 2016// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty, doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

04 Aug, 2016// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Thực hiện dịch vụ thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng

02 Aug, 2016// Nhóm: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Thực hiện dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng, đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng