Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Thành lập chi nhánh:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Thành lập văn phòng đại diện:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Lập địa điểm kinh doanh:

Thuộc chi nhánh công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Mức phí dịch vụ đã bao gồm 10% tiền thuế GTGT, chưa bao gồm: lệ phí khắc con dấu tròn là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Áp dụng kể từ ngày 02/06/2018.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc email: dmslawfirm@gmail.com

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

16 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty mẹ nên đăng ký thành lập chi nhánh công ty hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc ?

Trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT

Trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT

16 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) bán tài sản

Thành lập công ty tại Đà Nẵng 2020

Thành lập công ty tại Đà Nẵng 2020

12 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng

12 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Hướng dẫn cung cấp thông tin thành lập công ty tại Đà Nẵng và cung cấp các giấy tờ kèm theo

Đặt tên công ty

Đặt tên công ty

11 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Không được đặt tên của công ty trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký