Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Thành lập chi nhánh:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Thành lập văn phòng đại diện:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Lập địa điểm kinh doanh:

Thuộc chi nhánh công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Mức phí dịch vụ đã bao gồm 10% tiền thuế GTGT, chưa bao gồm: lệ phí khắc con dấu tròn là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Áp dụng kể từ ngày 02/06/2018.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc email: dmslawfirm@gmail.com

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng

18 Jan, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng, đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

18 Jan, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập chi nhánh công ty, đăng ký hoạt động chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

09 Jan, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng, thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

02 Jan, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty tại Đà Nẵng, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Một số quy định mới về thành lập công ty tại Đà Nẵng

Một số quy định mới về thành lập công ty tại Đà Nẵng

20 Mar, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Một số quy định mới của pháp luật về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng