Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Thành lập chi nhánh:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Thành lập văn phòng đại diện:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Lập địa điểm kinh doanh:

Thuộc chi nhánh công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Mức phí dịch vụ đã bao gồm 10% tiền thuế GTGT, chưa bao gồm: lệ phí khắc con dấu tròn là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Áp dụng kể từ ngày 02/06/2018.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc email: dmslawfirm@gmail.com

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Địa chỉ trụ sở chính

Địa chỉ trụ sở chính

11 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Văn phòng trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

11 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật

11 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)

11 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Lựa chọn phương pháp: khấu trừ, trực tiếp trên gtgt, trực tiếp trên doanh số, không phải nộp thuế gtgt ?

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

08 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo, thành lập công ty tại Đà Nẵng