Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Thành lập chi nhánh:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Thành lập văn phòng đại diện:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Lập địa điểm kinh doanh:

Thuộc chi nhánh công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Mức phí dịch vụ đã bao gồm 10% tiền thuế GTGT, chưa bao gồm: lệ phí khắc con dấu tròn là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Áp dụng kể từ ngày 02/06/2018.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc email: dmslawfirm@gmail.com

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

25 Dec, 2017// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Doanh nghiệp thành lập công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp thành lập công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

21 Dec, 2017// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng, trường hợp do doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty

Cá nhân thành lập công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

Cá nhân thành lập công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

20 Dec, 2017// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng, trường hợp do cá nhân làm chủ sở hữu công ty

Hợp đồng thuê địa điểm trước khi thành lập công ty

Hợp đồng thuê địa điểm trước khi thành lập công ty

10 Mar, 2017// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Hợp đồng thuê nhà trước khi thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng ?

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng

24 Dec, 2016// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ thủ tục thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng