Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Thành lập chi nhánh:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Thành lập văn phòng đại diện:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Lập địa điểm kinh doanh:

Thuộc chi nhánh công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Mức phí dịch vụ đã bao gồm 10% tiền thuế GTGT, chưa bao gồm: lệ phí khắc con dấu tròn là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Áp dụng kể từ ngày 02/06/2018.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc email: dmslawfirm@gmail.com

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng

Thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng

06 Jan, 2018// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng, trường hợp do thành viên hợp danh, thành viên góp vốn thành lập

Góp vốn thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng

Góp vốn thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng

05 Jan, 2018// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng, trường hợp do các thành viên hợp danh góp vốn thành lập công ty

Người nước ngoài thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam

Người nước ngoài thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam

04 Jan, 2018// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty cổ phần 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam

Doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng

03 Jan, 2018// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Nhà đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam ?

Các doanh nghiệp thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Các doanh nghiệp thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng

02 Jan, 2018// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng, trường hợp do các doanh nghiệp làm cổ đông sáng lập góp vốn thành lập