Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Biểu phí dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Thành lập chi nhánh:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Thành lập văn phòng đại diện:

Công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh. Mức phí dịch vụ là: 1.500.000 đồng

Lập địa điểm kinh doanh:

Thuộc chi nhánh công ty tnhh một thành viên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Thuộc chi nhánh công ty cổ phần. Mức phí dịch vụ là: 1.000.000 đồng.

Mức phí dịch vụ đã bao gồm 10% tiền thuế GTGT, chưa bao gồm: lệ phí khắc con dấu tròn là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Áp dụng kể từ ngày 02/06/2018.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc email: dmslawfirm@gmail.com

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Cá nhân thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Cá nhân thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng

01 Jan, 2018// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng, trường hợp do các cổ đông sáng lập là các cá nhân góp vốn thành lập công ty

Doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty tnhh htv trở lên tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty tnhh htv trở lên tại Đà Nẵng

29 Dec, 2017// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Nhà đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp đầu tư góp vốn thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

Thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

28 Dec, 2017// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập doanh nghiệp tư nhân, đăng ký doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp thành lập công ty tnhh htv trở lên tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp thành lập công ty tnhh htv trở lên tại Đà Nẵng

27 Dec, 2017// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty tnhh htv tại Đà Nẵng, trường hợp do các doanh nghiệp, công ty làm chủ sở hữu

Các cá nhân thành lập công ty tnhh htv trở lên tại Đà Nẵng

Các cá nhân thành lập công ty tnhh htv trở lên tại Đà Nẵng

26 Dec, 2017// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty tnhh hai thành viên tại Đà Nẵng, trường hợp do các cá nhân làm chủ sở hữu