Chi nhánh hạch toán độc lập

16 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp nên đăng ký thành lập chi nhánh công ty hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc ?


Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

16 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty mẹ nên đăng ký thành lập chi nhánh công ty hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc ?


Trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT

16 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) bán tài sản


Thành lập công ty tại Đà Nẵng 2020

12 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng


Tặng cho riêng xe ô tô trong thời kỳ hôn nhân ?

12 Mar, 2020// Nhóm: Luật Hôn nhân gia đình

Vợ chồng có quyền có tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân không ?


Thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng

12 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Hướng dẫn cung cấp thông tin thành lập công ty tại Đà Nẵng và cung cấp các giấy tờ kèm theo


Đặt tên công ty

11 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Không được đặt tên của công ty trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký


Địa chỉ trụ sở chính

11 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Văn phòng trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam


Ngành nghề kinh doanh

11 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh


Người đại diện theo pháp luật

11 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam


Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)

11 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Lựa chọn phương pháp: khấu trừ, trực tiếp trên gtgt, trực tiếp trên doanh số, không phải nộp thuế gtgt ?


21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

10 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn soạn thảo một số mẫu văn bản thường được sử dụng trong doanh nghiệp tại Việt Nam


Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

09 Mar, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Các trường hợp mà người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?


Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

08 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo, thành lập công ty tại Đà Nẵng


Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

06 Mar, 2020// Nhóm: Bộ Luật lao động

Các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn ?


Đăng ký xếp hạng sao cho khách sạn

05 Mar, 2020// Nhóm: Luật Du lịch

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch tại Đà Nẵng, Việt Nam


Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự ?

04 Mar, 2020// Nhóm: Luật Thi hành án dân sự

Dịch vụ tư vấn thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự tại Đà Nẵng


Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam ?

03 Mar, 2020// Nhóm: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh ...

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam