Tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ?

Chào bạn!

Để sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng, bạn lựa chọn 01 loại công ty muốn tạm ngừng kinh doanh ở dưới đây, Tải về bản câu hỏi và làm theo hướng dẫn:  

Tạm ngừng kinh doanh đối với:

Công ty tnhh một thành viên:

- Trường hợp: do 01 cá nhân làm chủ sở hữu công ty: Tải về

- Trường hợp: do 01 doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Công ty tnhh hai thành viên trở lên:

- Trường hợp: do từ 02 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty: Tải về

- Trường hợp: do từ 01 doanh nghiệp và 01 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Công ty cổ phần:

- Trường hợp: do từ 03 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty: Tải về

- Trường hợp: do từ 01 doanh nghiệp và 02 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty: Tải về

Công ty hợp danh:

- Trường hợp: do từ 02 thành viên hợp danh là cá nhân trở lên cùng nhau góp vốn thành lập: Tải về

- Trường hợp: do từ 02 thành viên hợp danh và 02 thành viên cùng nhau góp vốn thành lập: Tải về 

Tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Tư vấn pháp luật liên quan:

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ?

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Hồ sơ thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh ?

Kiểm toán báo cáo tài chính ?

Hỗ trợ tư vấn:

Mobile: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

28 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư ván thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online