Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tại Đà Nẵng

Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cho công ty/ chi nhánh công ty/ văn phòng đại diện công ty/ địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin thực hiện thủ tục và báo giá phí dịch vụ ?

Chào bạn!

Để sử dụng dịch vụ thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cho công ty/ chi nhánh công ty/ văn phòng đại diện công ty/ địa điểm kinh doanh ở dưới đây, bạn chỉ cần Tải về bản câu hỏi và làm theo hướng dẫn:  

Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đối với:

Công ty: Tải về

Chi nhánh công ty: Tải về

Văn phòng đại diện: Tải về

Địa điểm kinh doanh: Tải về

Tư vấn pháp luật liên quan:

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ?

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Hồ sơ thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh ?

Kiểm toán báo cáo tài chính ?

Hỗ trợ tư vấn:

Mobile: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

28 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư ván thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online