Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu thành lập Công ty FDI tại Đà Nẵng Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan và thực hiện dịch vụ thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào bạn!

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam:

Để thành lập doanh nghiệp theo loại hình công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì bạn bắt buộc phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam:

Sau khi được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thì bạn lại phải tiếp tục thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam:

Đối với loại hình công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, phải có ở biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO, không phải là ngành nghề kinh doanh còn có hạn chế đầu tư và được Chính phủ Việt Nam cho phép đầu tư theo hình thức thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý:

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Biểu cam kết thương mại của Việt Nam trong WTO WT/ACC/VNM/48/Add.2

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Đầu tư xây dựng khách sạn tại Đà Nẵng, Việt Nam

Đầu tư xây dựng khách sạn tại Đà Nẵng, Việt Nam

24 Mar, 2020// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Đà Nẵng, Việt Nam

Các hình thực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Các hình thực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

18 Mar, 2020// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Đầu tư thành lập công ty, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty, đầu tư theo hình thức hợp đồng

Thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

15 Mar, 2019// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ bệnh viện tại Việt Nam

Công ty FDI góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam ?

Công ty FDI góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam ?

19 Dec, 2018// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Thành lập công ty cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty FDI tại Việt Nam

Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty FDI tại Việt Nam

21 Jun, 2018// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam