Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu thành lập Công ty FDI tại Đà Nẵng Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan và thực hiện dịch vụ thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào bạn!

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam:

Để thành lập doanh nghiệp theo loại hình công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì bạn bắt buộc phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam:

Sau khi được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thì bạn lại phải tiếp tục thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam:

Đối với loại hình công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, phải có ở biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO, không phải là ngành nghề kinh doanh còn có hạn chế đầu tư và được Chính phủ Việt Nam cho phép đầu tư theo hình thức thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý:

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Biểu cam kết thương mại của Việt Nam trong WTO WT/ACC/VNM/48/Add.2

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Góp vốn đầu tư bằng tài sản thành lập công ty FDI tại Việt Nam ?

Góp vốn đầu tư bằng tài sản thành lập công ty FDI tại Việt Nam ?

29 May, 2018// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện góp vốn bằng tài sản, thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty FDI kinh doanh thương mại tại Việt Nam

Thành lập công ty FDI kinh doanh thương mại tại Việt Nam

02 May, 2018// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá cho công ty FDI tại Việt Nam ?

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

02 May, 2018// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

19 Nov, 2016// Nhóm: CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam ?