Thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, muốn được Luật sư tư vấn các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh cung cấp dịch vụ bệnh viện, thông qua hình thức thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chào bạn! Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn các điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ bệnh viện tại Việt Nam, theo các nội dung sau đây:

Theo quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO số WT/ACC/48/Add.2, ngày 27/10/2006, đối với dịch vụ y tế và xã hội, thì:

Dịch vụ bệnh viện (CPC 9311):

Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ thông qua thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh với đối tác Việt Nam hoặc thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Vốn đầu tư tối thiểu cho một bệnh viện là 20 triệu đô la Mỹ.

Như vậy, theo quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO, đối với dịch vụ bệnh viện là không hạn chế, ngoại trừ vốn đầu tư tối thiểu cho một bệnh viện là 20 triệu đô la Mỹ. Hiện tại pháp luật Việt Nam không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài./.

Thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam ?

19 Dec, 2018// Nhóm: Luật Đầu tư

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thành lập công ty cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức thành lập hiện diện thương mại của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức thành lập hiện diện thương mại của công ty nước ngoài tại Việt Nam

30 Jun, 2018// Nhóm: Luật Đầu tư

Đầu tư thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

21 Jun, 2018// Nhóm: Luật Đầu tư

Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn đầu tư bằng tài sản

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn đầu tư bằng tài sản

29 May, 2018// Nhóm: Luật Đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện góp vốn bằng tài sản, thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

08 May, 2018// Nhóm: Luật Đầu tư

Luật sư tại Việt Nam tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài bán, chuyển nhượng vốn góp trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài