Dịch thuật và chứng thực tại Việt Nam

Dịch thuật và chứng thực tại Việt Nam

Các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận có thể được dịch sang tiếng Việt Nam và chứng thực chữ ký của người dịch tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật về thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện chứng thực đối với các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam ?

Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực tại Việt Nam:

Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài (Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015).

Như vậy, giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài có thể được dịch sang tiếng Việt Nam và chứng thực chữ ký của người dịch tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực tại Việt Nam. Tuy nhiên, để được chứng thực chữ ký của người dịch, thì các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài còn phải đảm bảo về mặt hình thức, nội dung và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam./.

Liên hệ

Di động: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã duyệt)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Chứng thực chữ ký của công dân Sri Lanka tại Việt Nam

Chứng thực chữ ký của công dân Sri Lanka tại Việt Nam

07 Jul, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực hoặc xác thực hoặc chứng kiến chữ ký của công dân Sri Lanka trực tiếp ký vào lời tuyên thệ, bản khai có tuyên thệ, thư ủy quyền hoặc giấy ủy quyền?

Chứng thực bản sao Passport của người nước ngoài tại Việt Nam

Chứng thực bản sao Passport của người nước ngoài tại Việt Nam

14 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính ?

Mẫu giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội và chứng thực chữ ký

Mẫu giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Mẫu giấy uỷ quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ và chứng thực chữ ký

Mẫu giấy uỷ quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ lương hưu và chứng thực chữ ký

Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ lương hưu và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?