Chứng thực chữ ký trên văn bản bằng tiếng nước ngoài

Chứng thực chữ ký trên văn bản bằng tiếng nước ngoài

Trường hợp văn bản bằng tiếng nước ngoài của người yêu cầu chứng thực chữ ký có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội, thì có được phép chứng thực chữ ký của người trực tiếp lập văn bản đó tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định có liên quan của pháp luật đối với nội dung về trường hợp văn bản không được chứng thực chữ ký ?

Trường hợp không được chứng thực chữ ký:

Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 22 của Nghị định này.

Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân (Khoản 3 Điều 25 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015).

Như vậy, trường hợp văn bản bằng tiếng nước ngoài có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội, thì không được chứng thực chữ ký tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực tại Việt Nam./.

Liên hệ

Di động: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã duyệt)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Chứng thực bản sao Passport của người nước ngoài tại Việt Nam

Chứng thực bản sao Passport của người nước ngoài tại Việt Nam

14 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân xã

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân xã

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân phường

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân phường

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân huyện

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân huyện

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân quận

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân quận

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?