Chứng thực chữ ký trên giấy tờ bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

Chứng thực chữ ký trên giấy tờ bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

Giấy tờ, văn bản do người nước ngoài lập bằng tiếng nước ngoài, thì có thể thực hiện việc chứng thực chữ ký của người trực tiếp lập các giấy tờ, văn bản đó tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định có liên quan của pháp luật đối với nội dung về chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam ?

Chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài:

Khi chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, nếu người tiếp nhận hồ sơ, người thực hiện chứng thực không hiểu rõ nội dung của giấy tờ, văn bản thì đề nghị người yêu cầu chứng thực nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt của giấy tờ, văn bản. Bản dịch ra tiếng Việt không phải công chứng hoặc chứng thực chữ ký người dịch, nhưng người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch (Điều 12 Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 3/3/2020).

Như vậy, các giấy tờ, văn bản do người nước ngoài lập bằng tiếng nước ngoài, có thể được chứng thực chữ ký tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực tại Việt Nam. Tuy nhiên, để được chứng thực chữ ký, thì người yêu cầu chứng thực và nội dung văn bản yêu cầu chứng thực còn phải đảm bảo các quy định của pháp luật Việt Nam./.

Liên hệ:

Di động: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã duyệt)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Chứng thực bản sao Passport của người nước ngoài tại Việt Nam

Chứng thực bản sao Passport của người nước ngoài tại Việt Nam

14 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân xã

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân xã

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân phường

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân phường

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân huyện

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân huyện

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân quận

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân quận

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?