Dịch thuật và chứng thực tại Việt Nam

Dịch thuật và chứng thực tại Việt Nam

Các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận có thể được dịch sang tiếng Việt Nam và chứng thực chữ ký của người dịch tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật về thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện chứng thực đối với các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam ?

Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực tại Việt Nam:

Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài (Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015).

Như vậy, giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài có thể được dịch sang tiếng Việt Nam và chứng thực chữ ký của người dịch tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực tại Việt Nam. Tuy nhiên, để được chứng thực chữ ký của người dịch, thì các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài còn phải đảm bảo về mặt hình thức, nội dung và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam./.

Liên hệ

Di động: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã duyệt)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Văn phòng công chứng

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Văn phòng công chứng

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký của người Úc tại Việt Nam

Chứng thực chữ ký của người Úc tại Việt Nam

08 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực hoặc chứng kiến chữ ký của người Úc trực tiếp ký vào văn bản tuyên thệ, cam đoan, xác nhận hoặc biểu mẫu khác?

Chứng thực chữ ký của người Anh tại Việt Nam

Chứng thực chữ ký của người Anh tại Việt Nam

08 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực hoặc chứng kiến chữ ký của người Anh trực tiếp ký vào văn bản tuyên thệ, cam đoan, xác nhận hoặc biểu mẫu khác?

Chứng thực chữ ký trên giấy tờ bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

Chứng thực chữ ký trên giấy tờ bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

04 Apr, 2023// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Văn bản bằng tiếng nước ngoài có thể được chứng thực chữ ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?