Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam

Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013; và Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015; và được xác thực văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014.

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 có một số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý, như: Bổ sung thêm việc miễn thuế thu nhập đối với: Tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng (Khoản 10 Điều 4); Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (Điểm c khoản 1 Điều 7); Mức thu nhập khởi điểm phải chịu thuế là 9 triệu/ tháng (108 triệu/ năm); và Mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc: 3.6 triệu/người/tháng (Khoản 1 Điều 19); Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhân với thuế suất 2% (Điều 29).

Dịch vụ thủ tục:

Đối tượng nộp thuế

Thu nhập chịu thuế

Thu nhập được miễn thuế

Quản lý thuế và hoàn thuế

Thuế đối với cá nhân kinh doanh

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng

Thu nhập chịu thuế từ bản quyền

Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại

Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng

Giảm trừ gia cảnh

Thu nhập tính thuế

Biểu thuế lũy tiến từng phần

Biểu thuế toàn phần

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam  

Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân./.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

09 Jan, 2019// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài tại Việt Nam ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

13 Jun, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam ?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam ?

12 Jun, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam

Khấu trừ thuế cho cá nhân tại Việt Nam ?

Khấu trừ thuế cho cá nhân tại Việt Nam ?

02 Apr, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thủ tục khấu trừ thuế cho cá nhân có thu nhập tại Việt Nam ?

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?

18 Jul, 2017// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Việt Nam