Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam ? có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về điều kiện và hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào bạn!

Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo các điều kiện sau:

Có quốc tịch nước ngoài.

Có hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và điều khoản giao việc (TOR) cho chuyên gia nước ngoài đính kèm hợp đồng.

Riêng hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài bổ sung xác nhận của chủ khoản viện trợ phi chính phủ của Việt Nam về việc chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Điều 2 Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016).

Hồ sơ miễn thuế bao, gồm:

Xác nhận Chuyên gia nước ngoài và đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân của Cơ quan chủ quản (đối với trường hợp Chuyên gia nước ngoài ký hợp đồng với Cơ quan chủ quản) hoặc của Chủ Khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (đối với trường hợp Chuyên gia nước ngoài ký hợp đồng với Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoặc ký hợp đồng với Chủ Khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài) đối với thu nhập từ việc trực tiếp thực hiện chương trình, dự án phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam của Chuyên gia nước ngoài (theo mẫu số 01/XNCG-ĐNMT ban hành kèm theo Thông tư này);

Các tài liệu liên quan:

Bản sao Quyết định phê duyệt chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Bản sao Văn kiện chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt.

Bản sao hợp đồng ký giữa Chuyên gia nước ngoài với Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoặc với Cơ quan chủ quản hoặc với Chủ Khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email:dmslawfirm@gmail.com

Chuyên gia nước ngoài có được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

13 Jun, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam ?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam ?

12 Jun, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam

Khấu trừ thuế cho cá nhân tại Việt Nam ?

Khấu trừ thuế cho cá nhân tại Việt Nam ?

02 Apr, 2018// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thủ tục khấu trừ thuế cho cá nhân có thu nhập tại Việt Nam ?

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ?

18 Jul, 2017// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Việt Nam