Thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động ?

Thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng! Năm 2019, tôi có ký kết hợp đồng lao động, thời hạn hợp đồng là 03 năm với một công ty tại Đà Nẵng, đến nay công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với tôi, theo tôi thì việc giải quyết quyền lợi chưa đúng với hợp đồng lao động đã ký kết, tôi có đề nghị công ty giải quyết, nhưng phía công ty cho rằng đã hết thời hiệu giải quyết tranh chấp ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động ?      

Chào bạn!

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân:

Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Thời hiệu yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm (Điều 202 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012).

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền:

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm (Điều 207 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012).

Thời điểm bắt đầu để tính thời hiệu khởi kiện tranh chấp lao động là:

Kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Xác định ngày phát hiện ra hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp:

Thực tế, thì ngày phát hiện ra hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, được xác định là ngày mà bên có quyền, lợi ích hợp pháp biết được hoặc có nghĩa vụ phải biết rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm theo quy định của pháp luật, khi chính thức tiếp nhận hoặc phát sinh hoặc xảy ra sự kiện pháp lý đó.

Ví dụ:

Vào ngày 01/02/2020, người sử dụng lao động phát hành quyết định kỷ luật sa thải đối với anh Nguyễn Văn A. Vào ngày 10/02/2020, anh Nguyễn Văn A nhận được quyết định đó. Như vậy, nếu anh Nguyễn Văn A có thực hiện khởi kiện vụ tranh chấp này tại Tòa án thì thời hiệu khởi kiện sẽ được tính từ ngày 10/02/2020.

Như vậy, bạn có thể tham khảo nội dung quy định của pháp luật và áp dụng cho phù hợp đối với trường hợp của mình./.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

.

Thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp lao động

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

12 Oct, 2017// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn ký kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

28 Jul, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Dịch vụ thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

26 May, 2016// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Thủ tục cấp giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam