Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Doanh nghiệp FDI tại Đà Nẵng thực hiện dịch vụ thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định có liên quan của pháp luật và thực hiện dịch vụ thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? 

Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động, như sau:

Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.

Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ (Điều 172 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012).

Tiếp theo, mục II Khoản 2 Điều 7 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã cụ thể hóa khoản 9 Điều 172 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 về các trường hợp khác không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

Tiếp theo, Điều 4 và Điều 5 Thông tư 41/2014/TT-BCT ngày 5/11/2014, đã cụ thể hóa điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 về: căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019

Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019

26 Jun, 2024// Nhóm: 04_LAO ĐỘNG

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019

Luật Việc làm số  38/2013/QH13 ngày 16/11/2013

Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013

26 Jun, 2024// Nhóm: 04_LAO ĐỘNG

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020

26 Jun, 2024// Nhóm: 04_LAO ĐỘNG

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/06/2012

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/06/2012

26 Jun, 2024// Nhóm: 04_LAO ĐỘNG

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/06/2012

Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015

Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015

26 Jun, 2024// Nhóm: 04_LAO ĐỘNG

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015