Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

Thủ tục mở tài khoản thanh toán:

Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài hoặc ngoài lãnh thổ của Việt Nam (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan và các quốc gia khác) có thể thực hiện thủ tục mở tài khoản thanh toán cho công ty của mình tại Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam;

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật và thực hiện thủ tục mở tài khoản thanh toán cho công ty được thành lập ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Cơ sở pháp lý:

Pháp lệnh ngoại hối số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013;

Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014;

Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014;

Thông tư 16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020 sửa đổi thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014.

Phạm vi công việc:

Công ty ở nước ngoài có thể sử dụng dịch vụ “mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam”, thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với DMS, phạm vi công việc mà DMS phải thực hiện theo hợp đồng, như sau:

Tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin phục vụ việc soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn cung cấp giấy tờ có liên quan phục vụ cho việc mở tài khoản thanh toán; và soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn việc in, ký chữ ký và đóng dấu vào hồ sơ; 

Đại diện theo uỷ quyền của công ty ở nước ngoài trực tiếp liên hệ và làm việc với Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam;

Nộp hồ sơ cho Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam, nhận và bàn giao kết quả hoàn thành thủ tục mở tài khoản thanh toán cho công ty ở nước ngoài./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Người nước ngoài có được sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam ?

Người nước ngoài có được sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam ?

31 Oct, 2023// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Cá nhân là người nước ngoài có được mở và sử dụng thẻ ATM tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

24 Oct, 2023// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Cá nhân là người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Doanh nghiệp mua vốn góp bằng tiền mặt có được không ?

Doanh nghiệp mua vốn góp bằng tiền mặt có được không ?

10 May, 2022// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Thanh toán bằng tiền mặt hay phải chuyển khoản, khi doanh nghiệp mua phần vốn góp ?

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài ?

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài ?

18 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ ?

Mở tài khoản ngân hàng cho công ty ở nước ngoài

Mở tài khoản ngân hàng cho công ty ở nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Các giấy tờ chứng minh công ty mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài