Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

Thủ tục mở tài khoản thanh toán:

Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài hoặc ngoài lãnh thổ của Việt Nam (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan và các quốc gia khác) có thể thực hiện thủ tục mở tài khoản thanh toán cho công ty của mình tại Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam;

Cơ sở pháp lý:

Pháp lệnh ngoại hối số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013;

Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014;

Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014;

Thông tư 16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020 sửa đổi thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014.

Phạm vi công việc:

Công ty ở nước ngoài có thể sử dụng dịch vụ “mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam”, thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với DMS, phạm vi công việc mà DMS phải thực hiện theo hợp đồng, như sau:

Tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin phục vụ việc soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn cung cấp giấy tờ có liên quan phục vụ cho việc mở tài khoản thanh toán; và soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn việc in, ký chữ ký và đóng dấu vào hồ sơ; 

Đại diện theo uỷ quyền của công ty ở nước ngoài trực tiếp liên hệ và làm việc với Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam;

Nộp hồ sơ cho Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam, nhận và bàn giao kết quả hoàn thành thủ tục mở tài khoản thanh toán cho công ty ở nước ngoài.

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

Văn phòng luật sư ĐMS

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Mở tài khoản thanh toán cho công ty tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản thanh toán cho công ty tại Ngân hàng Việt Nam

16 Mar, 2018// Nhóm: Luật Ngân hàng

Thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Việt Nam cho doanh nghiệp Việt Nam

Ghi giá trị trong hợp đồng bằng USD có được không ?

Ghi giá trị trong hợp đồng bằng USD có được không ?

26 Feb, 2018// Nhóm: Luật Ngân hàng

Ghi giá trị trong hợp đồng dịch vụ bằng Đô la Mỹ (USD) đối với hợp đồng được ký kết trên lãnh thổ Việt Nam ?

Mở tài khoản USD cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Mở tài khoản USD cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

10 Oct, 2017// Nhóm: Luật Ngân hàng

Nhà đầu tư nước ngoài mở, sử dụng tài khoản ngoại tệ và tài khoản Việt Nam Đồng tại Ngân hàng Việt Nam ?