Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

Thủ tục mở tài khoản thanh toán:

Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài hoặc ngoài lãnh thổ của Việt Nam (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan và các quốc gia khác) có thể thực hiện thủ tục mở tài khoản thanh toán cho công ty của mình tại Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam;

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật và thực hiện thủ tục mở tài khoản thanh toán cho công ty được thành lập ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Cơ sở pháp lý:

Pháp lệnh ngoại hối số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013;

Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014;

Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014;

Thông tư 16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020 sửa đổi thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014.

Phạm vi công việc:

Công ty ở nước ngoài có thể sử dụng dịch vụ “mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam”, thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với DMS, phạm vi công việc mà DMS phải thực hiện theo hợp đồng, như sau:

Tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin phục vụ việc soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn cung cấp giấy tờ có liên quan phục vụ cho việc mở tài khoản thanh toán; và soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn việc in, ký chữ ký và đóng dấu vào hồ sơ; 

Đại diện theo uỷ quyền của công ty ở nước ngoài trực tiếp liên hệ và làm việc với Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam;

Nộp hồ sơ cho Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam, nhận và bàn giao kết quả hoàn thành thủ tục mở tài khoản thanh toán cho công ty ở nước ngoài./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Công ty vay, mượn tiền của doanh nghiệp, cá nhân khác ?

Công ty vay, mượn tiền của doanh nghiệp, cá nhân khác ?

20 Nov, 2019// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty, cá nhân cho doanh nghiệp khác vay, mượn tiền có phải xuất hóa đơn khi nhận tiền lãi cho vay ?

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài đối với doanh nghiệp tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài đối với doanh nghiệp tại Việt Nam

12 Nov, 2019// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty Việt Nam phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với khoản vay vốn, ngoại hối từ nước ngoài

Mở tài khoản thanh toán cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng ở Việt Nam

Mở tài khoản thanh toán cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng ở Việt Nam

16 Jan, 2019// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty ở nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Công ty ở nước ngoài mở tài khoản tại Ngân hàng ở Việt Nam

Công ty ở nước ngoài mở tài khoản tại Ngân hàng ở Việt Nam

16 Jan, 2019// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty ở nước ngoài mở tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ tại ngân hàng ở Việt Nam

Trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam ?

Trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam ?

26 Jul, 2018// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Người cư trú được báo giá, định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản