Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

Thủ tục mở tài khoản thanh toán:

Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài hoặc ngoài lãnh thổ của Việt Nam (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan và các quốc gia khác) có thể thực hiện thủ tục mở tài khoản thanh toán cho công ty của mình tại Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam;

Cơ sở pháp lý:

Pháp lệnh ngoại hối số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013;

Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014;

Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014;

Thông tư 16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020 sửa đổi thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014.

Phạm vi công việc:

Công ty ở nước ngoài có thể sử dụng dịch vụ “mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam”, thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với DMS, phạm vi công việc mà DMS phải thực hiện theo hợp đồng, như sau:

Tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin phục vụ việc soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn cung cấp giấy tờ có liên quan phục vụ cho việc mở tài khoản thanh toán; và soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn việc in, ký chữ ký và đóng dấu vào hồ sơ; 

Đại diện theo uỷ quyền của công ty ở nước ngoài trực tiếp liên hệ và làm việc với Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam;

Nộp hồ sơ cho Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam, nhận và bàn giao kết quả hoàn thành thủ tục mở tài khoản thanh toán cho công ty ở nước ngoài.

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

Văn phòng luật sư ĐMS

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Mở tài khoản ngân hàng cho cá nhân người nước ngoài

Mở tài khoản ngân hàng cho cá nhân người nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: Luật Ngân hàng

Hộ chiếu, thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh của chủ tài khoản

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: Luật Ngân hàng

Việc góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản

Mở tài khoản bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài

Mở tài khoản bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: Luật Ngân hàng

Việc góp vốn đầu tư bằng Đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua chuyển khoản

Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam

Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam

02 Dec, 2019// Nhóm: Luật Ngân hàng

Nhà đầu tư nước ngoài cần mở và sử dụng mấy tài khoản, khi góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam

Công ty vay, mượn tiền của doanh nghiệp, cá nhân khác ?

Công ty vay, mượn tiền của doanh nghiệp, cá nhân khác ?

20 Nov, 2019// Nhóm: Luật Ngân hàng

Công ty, cá nhân cho doanh nghiệp khác vay, mượn tiền có phải xuất hóa đơn khi nhận tiền lãi cho vay ?