Tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự cho doanh nghiệp

Tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự cho doanh nghiệp

Chào văn phòng luật sư ĐMS! văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp soạn thảo một số hợp đồng dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015 ? phù hợp cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ ? 

Chào bạn! 

Các bên có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng, hợp đồng có thể có các nội dung, như  sau: Đối tượng của hợp đồng, số lượng, chất lượng, giá, phương thức thanh toán, thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng, quyền, nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp (Điều 398 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015). Bộ Luật dân sự năm 2015, có quy định về 15 mẫu hợp đồng dân sự thông dụng, bao gồm:

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản

Mẫu hợp đồng vay tài sản

Mẫu hợp đồng thuê tài sản

Mẫu hợp đồng thuê khoán tài sản

Mẫu hợp đồng mượn tài sản

Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng dất

Mẫu hợp đồng hợp tác

Mẫu hợp đồng dịch vụ

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách

Mẫu hợp đồng vận chuyển tài sản

Mẫu hợp đồng gia công

Mẫu hợp đồng gửi giữ tài sản

Mẫu hợp đồng uỷ quyền

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Luật sư Đỗ Minh Sơn, Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Người dân được mua bán vàng miếng ở đâu ?

Người dân được mua bán vàng miếng ở đâu ?

04 Jun, 2016// Nhóm: Luật Thương mại

Có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp