Tư vấn pháp luật miễn phí 2018

Tư vấn pháp luật miễn phí 2018

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng:

Thực hiện công văn số 31/CV-ĐLS ngày 27/09/2018 của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức các hoạt động nghề nghiệp của luật sư, mang ý nghĩa tích cực, đóng góp thiết thực cho xã hội, góp phần vào việc chào mừng ngày Luật sư Việt Nam (Ngày 10/10/2018). Tổ chức thực hiện tư vấn pháp lý miễn phí trong thời gian 04 ngày, bất đầu từ ngày 09/10/2018, đến ngày 12/10/2018, theo các nội dung sau đây:

Thời gian:

Ngày 9, 10, 11 và ngày 12 /10/2018;

Thời giờ làm việc:

Buổi sáng: Từ 8 giờ 30’ đến 11 giờ 30’;

Buổi chiều: Từ 14 giờ 30’ đến 17 giờ 30’;

Địa điểm tại Văn phòng luật sư ĐMS:

46 Nguyễn Khánh Toàn, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng;

Lĩnh vực tư vấn:

Doanh nghiệp, đầu tư, kế toán, thuế, thương mại, dân sự, hình sự, hành chính, đất đai, lao động, hôn nhân gia đình hoặc lĩnh vực pháp lý khác tuỳ thuộc yêu cầu của người được tư vấn;

Người thực hiện: Luật sư Đỗ Minh Sơn

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

Trân trọng thông báo về việc tổ chức thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí theo các nội dung trên đây./.

Luật sư Đỗ Minh Sơn, Văn phòng luất sư ĐMS

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Luật sư hành nghề Luật sư tại Đà Nẵng phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Tổ chức hành nghề luật sư theo hình thức là Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ?

Công ty Luật tại Đà Nẵng

Công ty Luật tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Tổ chức hành nghề luật sư theo hình thức là Công ty Luật tại Đà Nẵng, phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ?

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2024

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2024

07 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2024

Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024

Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024

27 Dec, 2023// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024