Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài

Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty tại Việt Nam đã hoàn thành thủ tục thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài, có nhu cầu sử dụng dịch vụ thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn và thực hiện dịch vụ thủ tục thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài ?

Chào bạn!

Để sử dụng dịch vụ thủ tục thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài, bạn chỉ cần thực hiện việc Tải về bản câu hỏi và làm theo hướng dẫn.

Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài: Tải về

Tư vấn pháp lý liên quan:

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài (Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Khoản 5 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài

20 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Công ty tại Việt Nam có thể lập chi nhánh ở nước ngoài theo quy định pháp luật của nước đó ?

Dịch vụ thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Dịch vụ thành lập công ty FDI tại Việt Nam

26 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty FDI, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Đầu tư xây dựng khách sạn tại Đà Nẵng, Việt Nam

Đầu tư xây dựng khách sạn tại Đà Nẵng, Việt Nam

24 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Đà Nẵng, Việt Nam

Các hình thực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Các hình thực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

18 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Đầu tư thành lập công ty, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty, đầu tư theo hình thức hợp đồng

Thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

15 Mar, 2019// Nhóm: Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ bệnh viện tại Việt Nam